Project Director

Prof. Dr. Hedwig Röckelein

Georg-August-Universität Göttingen
Kulturwissenschaftliches Zentrum
Heinrich-Düker-Weg 14
Raum 1.726
D - 37073 Göttingen

Phone: +49 (0) 551 / 39-24667
Office: +49 (0) 551 / 39-24669
E-mail: hroecke@gwdg.de
Homepage

 

 

Administration

Robin Volkmar

Georg-August-Universität Göttingen
Kulturwissenschaftliches Zentrum
Heinrich-Düker-Weg 14
Raum 1.730 (Office Student Assistants Röckelein)
D - 37073 Göttingen

Phone (Student Assistants Röckelein): +49 (0) 551 / 39-24700
Office: +49 (0) 551 / 39-24669
E-mail: femmodat@gwdg.de

Please contact the administrator for access as a registered user.